VARMEBEHANDLING

Alt trevirke som importeres til Norge, skal etter Mattilsynets regelverk varmebehandles for å eliminere skadegjørere. Pallemann er en av virksomhetene i bransjen som er godkjent og sertifisert etter den internasjonale standarden ISPM 15 – og har dermed lisens fra Mattilsynet for varmebehandling av trepaller og treemballasje.

Varmebehandlingen finner sted i spesialovn ved selskapets anlegg på Ulven, og kontrolleres jevnlig av Mattilsynet.

 

«Høy kvalitet i alle ledd. Riktige varer til avtalt tid og pris.»